info: V najbližších mesiacoch bude bazár vypnutý.

Pravidla

Dbejte prosím následujících pravidel:

- je zakázáno prodávat/poptávat warez (přepálené, upirátěné verze softwaru, her, CD/DVD)
- je zakázáno prodávat/poptávat kradené zboží
- je zakázáno prodávat/poptávat zboží, jehož prodej je na území ČR nebo SR zakázán či regulován či porušuje zákony ČR nebo SR

Bazar Poradna.net není placená služba, vystavování nabídek/poptávek je zcela zdarma. Případná komerční inzerce bude řešena později. Poradna.net si vyhrazuje právo vyřadit nabídku/poptávku, která porušuje určená pravidla či odporuje dobrým mravům. Poradna.net může v krajním případě vyřadit nabídku/poptávku i z jiných, blíže nespecifikovaných důvodů.

Všechno podstatné o inzerátu by mělo být patrné přímo z jeho textu, nepodmiňujte získání více informací e-mailem.

Poradna.net nenese žádnou odpovědnost za uskutečnění/neuskutečnění obchodu, za jeho zaplacení, za stav kupovaného zboží. Pouze poskytuje portál uživatelům; ti musí případné spory řešit sami.

Účastnici uskutečněného obchodu berou na vědomí, že výnos z prodeje může za určitých okolností podléhat dani z příjmu fyzických osob.

Bazar Poradny.net neslouží ke komerční nabídce. Komerční inzeráty budou odstraňovány, opakovaná komerční inzerce může být řešena omezením využívání služeb serveru inzerentem.

Pravidla fungování Bazaru může Poradna.net kdykoliv změnit, upřesnit, doplnit.

Uživatel se zavazuje, že nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České a Slovenské republiky.

Autor příspěvku plně zodpovídá za jeho obsah, vyjadřuje v něm své názory a stanoviska, které nejsou nijak ve vztahu s názory a stanovisky provozovatele. Dále souhlasí s případným dalším využitím textu příspěvku provozovatelem.

Provozovatel neodpovídá za škody, vzniklé uživateli použitím postupů nebo návodů, uvedených v Poradně. Veškeré postupy a návody uvedené v příspěvcích aplikuje uživatel na vlastní nebezpečí.

Provozovatel si vyhrazuje právo mazat/upravit příspěvky:

  • vulgární, rasistické nebo jinak urážlivé
  • sexuálně orientované
  • týkající se nelegálního software nebo jiných nezákonných aktivit
  • reklamního charakteru
  • odlišné od zaměření fóra

Provozovatel je oprávněn dočasně nebo trvale zablokovat účet uživatele, který poruší pravidla uvedená v tomto dokumentu.

TOPlist